Varför annonsera i Lokaldelen?

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen, ändå finns det 850 000 personer som inte använder Internet. 

Hela 200 000 svenska använder inte internet trots att de har tillgång, så har det varit under många år och det är en klyfta som inte minskar. Den största orsaken till att man inte har internet är att man inte är intresserad eller att man inte kan något om datorer. 

Katalogen används av alla åldersgrupper i olika situationer då den många gånger är det snabbaste och enklaste sättet att hitta kontaktuppgifter till ett företag. Det största användandet av telefonkataloger finns i den äldre generationen.

Var finns dina kunder?